Informasjon fra styret

Her finner du øvrig informasjon fra styret og referater fra styremøter

Styret

Leder: Jon-Tore Dombu
Nestleder: Egil Husabø
Sekretær: Bjørn Backstrøm
Styremedlemmer: Siri Liasjø og Ingemund Mittet Værlien

Styrereferater

For å kunne lese referatene må du ha Adobe PDF Reader installert på maskinen din.